Pravo na odstupanje/opoziv

Primljenu robu možete bez navođenja razloga poslati natrag  unutar 14 dana.

Pravo na odstupanje I opoziv

Sljedeća politika o opozivu vrijedi za ugovore o robi koja se može slati paketom putem pošte.

Pravo opoziva za robu koja je spremna za otpremu 

Kao potrošač imate pravo unutar 14 dana bez navoda razloga opozvati ovaj ugovor. Rok opoziva iznosi 14 dana od dana kada ste Vi ili od Vas imenovana treća strana preuzela robu, a koja nije prijevoznik robe.  

Kako bi ostvarili pravo opoziva na

niceshops GmbH
Saaz 99
8341 - Paldau
AT

E-Mail: hrvatska@biolindo.com
Fax: (+43) 720 710740 9000

javite nam svoju odluku (putem poslanog dopisa poštom, telefaksom ili e-mailom) o Vašoj namjeri o opozivu ugovora.  

Za to možete koristiti naš obrazac za odstupanje koji, međutim, nije propisan. Samo je potrebno obavijest o korištenju prava na opoziv, kako bi bila valjana, poslati prije isteka roka za opoziv.  

Posljedice opoziva 

Ukoliko opozovete ovaj ugovor, dužni smo vratiti sve uplate koje smo primili od Vas, uključujući i troškove isporuke (sa izuzećem dodatnih troškova koji su nastali Vašim odabirom druge vrste isporuke, kod koje se ne radi o ponuđenoj, povoljnijoj standardnoj isporuci koju smo ponudili) bez odgađanja i najkasnije unutar 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu obavijest o opozivu ovog ugovora.  Za povrat novca koristimo istu vrstu plaćanja koju ste koristili kod ove transakcije, osim, ukoliko smo sa Vama izričito dogovori neki drugi način; ni u jednom slučaju Vam za povrat nećemo zaračunavati nikakvu naknadu. Možemo uskratiti povrat novca do povrata robe ili do dokaza da je roba poslana natrag, ovisno što nastupa ranije.

Dužni ste bez odgađanja i u svakom slučaju najkasnije unutar 14 dana od dana kada ste nas obavijestili o opozivu ugovora robu 

niceshops GmbH
Saaz 99
8341 - Paldau
AT

poslati natrag ili istu nam predati. Rok je održan, ukoliko ste robu poslali prije isteka roka od četrnaest dana. Neposredne troškove povrata robe snosite sami. 

Ne mogu se opozvati ugovori za robu koja se proizvodi nakon narudžbe ili za koju proizvodnju je mjerodavan individualni odabir ili odredbe potrošača ili koja je jasno načinjena za osobne potrebe potrošača.  

Opširne informacije na temu povratne pošiljke možete pronaći ovdje .

Pravo na opoziv ne vrijedni kod sljedećih ugovora: 

  1. Ugovori o isporuci robe koja nije gotova proizvedena i za koju proizvodnju je mjerodavan individualni odabir ili odredba potrošača ili koja je nedvojbeno prilagođena osobnim potrebama potrošača,
  2. Ugovori o isporuci roba koja se može brzo pokvariti ili čiji rok trajanja je kratak, 
  3. Ugovori o sporuci zapečaćene robe koja radi zaštite zdravlja ili higijene nije pogodna za povrat, ukoliko je na isporuke odstranjen sigurnonosni pečat, 
  4. Ugovori o isporuci alkoholnih pića kojima je cijena utvrđena prilikom sklapanja ugovora, a koja se mogu isporučiti najranije 30 dana od sklapanja ugovora te njihova aktualna vrijednost ovisi o odstupanjima na tržištu, a na koja poduzetnik nema utjecaja, 
  5. Ugovori o isporuci nositelja zvuka ili videa ili računalnom softwaru u zapečaćenom paketu, ukoliko je sigurnonosni pečat odstranjen nakon isporuke,
  6. Ugovori o isporuci novina, magazina i newslettera sa izuzetkom pretplatničkih ugovora. 

Kliknite ovdje kako bi skinuli ogledni primjerak obrazsca za opoziv.

Završetak informacije o opozivu