Zaštita osobnih podataka

Zaštita podataka - preambula

Ova izjava o zaštiti podataka objašnjava način, opseg i svrhu obrade osobnih podataka (u daljnjem tekstu "podaci") unutar naše online ponude i s njom povezanih web stranica, funkcija i sadržaja, kao i vanjskih online stranica, npr. naš profil u društvenim medijima (u daljnjem tekstu pod zajedničkim nazivom "online ponuda"). Korištena terminologija, npr. "obrada" ili "voditelj obrade" odnosi se na definicije iz članka 4. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR).

Općenito o obradi podataka

Vrste obrađenih podataka

 • Podaci o korisniku (npr. imena, adrese).
 • Podaci o kontaktima (npr. e-mail, telefonski broj).
 • Podaci o sadržaju (npr. unos teksta, fotografije, video).
 • Podaci o korištenju (npr. posjećene web stranice, interesi za određeni sadržaj, vrijeme pristupa).
 • Meta-/komunikacijski podaci (npr. informacije o uređaju, IP-adrese).

Kategorije ispitanika

 • Posjetitelji i korisnici online ponude (u daljnjem tekstu koristi se zajednički termin „korisnici“).
 • Kupci u slučaju korištenja naše online trgovine (u daljnjem tekstu koristi se zajednički termin „korisnici“).

Svrha obrade

 • Pružanje online ponude, njezinih funkcija i sadržaja.
 • Obrada svih narudžbi uključujući sve potrebne fizičke procese, posebice slanje paketa i eventualni preokret u poslovaju u slučaju jamstva.
 • Odgovaranje na pitanja i komunikacija s korisnicima.
 • Mjere sigurnosti.
 • Analiza mišljenja javnosti/marketing

Korištena terminologija

„Osobni podaci“ su sve informacije koje se odnose na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (u daljnjem tekstu „ispitanik“); identitet fizičke osobe smatra se utvrđenim, kada se može identificirati izravno ili neizravno, posebno putem podataka kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator (npr. kolačić) ili jedna ili više posebnih značajki, koje izražavaju fizički, fiziološki, genetski, psihički, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet te fizičke osobe

"Obrada" je svaki proces koji se provodi sa ili bez pomoći automatiziranih postupaka ili svaki takav proces koji je povezan s osobnim podacima. Pojam je vrlo opsežan i uključuje gotovo svako postupanje s podacima.

"Pseudonimizacija" označava obradu osobnih podataka na takav način da se osobni podaci više ne mogu dodijeliti određenom ispitaniku bez davanja dodatnih informacija, pod uvjetom da se takve dodatne informacije čuvaju odvojeno i podliježu tehničkim i organizacijskim mjerama kako bi se osiguralo da se ti osobni podaci ne pripisuju fizičkoj osobi čiji identitet je utvrđen ili se može utvrditi.

"Profiliranje" označava svaku vrstu automatizirane obrade osobnih podataka koja uključuje korištenje takvih osobnih podataka za procjenu određenih osobnih aspekata koji se odnose na fizičku osobu, a posebno u svrhu analize i predviđanja aspekata koji se odnose na radno mjesto, ekonomsku situaciju, zdravlje, osobne preferencije, interese, pouzdanost, ponašanje, mjesto boravka ili preseljenje te fizičke osobe.

"Voditelj obrade" označava fizičku ili pravnu osobu, tijelo javne vlasti, agenciju ili drugo tijelo koje samostalno ili zajedno s drugima odlučuje o ciljevima i sredstvima obrade osobnih podataka.

"Izvršitelj obrade" je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade.

Pravne osnove za obradu

U skladu s člankom 13. Uredbe o GDPR-u obavještavamo Vas o pravnoj osnovi obrade podataka. Ukoliko se ne spominje pravna osnova u izjavi o zaštiti podataka, vrijedi sljedeće: Pravna osnova za dobivanje suglasnosti je članak 6. stavak 1 točka a i članak 7. Uredbe o GDPR-u, pravna osnova za obradu u svrhu ispunjenja naših usluga i provođenja ugovornih mjera kao i odgovaranje na upite je članak 6. st. 1 točka b Uredbe o GDPR-u, pravna osnova za obradu u svrhu ispunjavanja naših zakonskih obveza je članak 6. st. 1 točka c Uredbe o GDPR-u, a pravna osnova za obradu u svrhu zaštite naših legitimnih interesa je članak 6. st. 1 točka f Uredbe o GDPR-u. U slučaju da vitalni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe zahtijevaju obradu osobnih podataka, kao pravna osnova važi članak 6. st. 1 točka d Uredbe o GDPR-u.

Suradnja s izvršiteljima obrade i trećim stranama

Ukoliko u okvirima naše obrade ustupamo podatke drugim osobama i poduzećima (izvršitelj obrade ili treća strana) ili im pružamo pristup podacima, to se odvija isključivo na temelju zakonskog dopuštenja (npr. ako je potrebno ustupiti podatke trećoj strani, kao što je pružatelj usluge platnog prometa, prema članku 6. st. 1. točka b Uredbe o GDPR-u), na temelju Vaše privole, zakonske obveze ili na temelju naših opravdanih interesa (npr. zahtjev službenika za zaštitu podataka, pružatelja internetskih usluga i sl.).

U slučaju narudžbe Vaše podatke će obraditi pružatelj platnih usluga i davatelj usluga dostave, a vezano uz proces narudžbe.

Ukoliko se angažira treća strana da izvrši obradu podataka na temelju tzv. „Ugovora o izvršenju obrade“, to se odvija na temelju članka 28. Uredbe o GDPR-u.

Dodatak o podacima plaćanja

U procesu narudžbe Vaši podaci o plaćanju će preko interneta biti preneseni u kodiranom obliku. Zbog posebne integracije u ugovoru o narudžbi mi niti u jednom trenutku nemamo uvid u Vaše podatke o plaćanju te stoga niti ne vršimo obradu tih podataka. Njih isključivo obrađuje Payment Service Provider (pružatelj platnih usluga):

Za kreditne kartice i Paypal plaćanja
SIX Payment Services (Europe) S.A.
10, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxemburg
Podaci o odgovornosti za zaštitu podataka dostupni na dataprotection@six-group.com

Za trenutačno plaćanje putem Klarne
Klarna Bank AB (publ)
Sveavägen 46
111 34 Stockholm
Schweden
Podaci o odgovornosti za zaštitu podataka dostupni na datenschutz@klarna.de

Kupovina na račun putem Ratepaya
RatePAY GmbH
Franklinstraße 28-29
10587 Berlin
Podaci o odgovornosti za zaštitu podataka dostupni na datenschutz@ratepay.com

Dodatak o informacijama o dostavi

Kako bismo našim kupcima omogućili bolju uslugu surađujemo s trećim ponuđačem koji obrađuje broj praćenja paketa (Trackingnummer) i kupcu javlja točne informacije o statusu paketa. Informacije o trećem ponuđaču:

parcelLab GmbH
Schillerstraße 23a
80336 München
Deutschland
Podaci o odgovornosti za zaštitu podataka dostupni na info@parcellab.com

Prijenos podataka u treću zemlju

Ukoliko podatke obrađujemo u trećoj zemlji (tj. izvan Europske Unije (EU) ili Europskog gospodarskog prostora (EGP)) ili se to događa u okviru angažiranja usluga treće strane ili otkrivanja odnosno prijenosa podataka trećoj strani, to se isključivo vrši zbog ispunjenja naših ugovornih obveza, na temelju Vaše privole, na temelju zakonske obveze ili na temelju naših opravdanih interesa. Sukladno zakonskim ili ugovornim dopuštenjima, obrađujemo ili dajemo podatke na obradu trećoj zemlji isključivo u skladu s posebnim uvjetima iz članka 44. ff. Uredbe o GDPR-u. To znači da se obrada odvija npr. na temelju posebnih garancija, kao što je službeno priznata razina zaštite podataka (npr. za SAD putem „Privacy Shield“) ili poštivanje službeno priznatih ugovornih obveza (takozvane: „standardne ugovorne klauzule“).

Opoziv

Pravo na opoziv

Imate pravo povući danu privolu u vezi budućih djelovanja prema članku 7. stavak 3. Uredbe o GDPR-u.

Pravo na prigovor

U bilo kojem trenutku možete uložiti prigovor na buduću obradu Vaših podataka u skladu s člankom 21. Uredbe o GDPR-u. Prigovor se može posebno uložiti protiv obrade u svrhu izravnog marketinga.

Prava ispitanika

Sukladno članku 15. Uredbe o GDPR-u imate pravo tražiti potvrdu obrađuju li se podaci koji se odnose na Vas te na informacije o tim podacima i na ostale informacije i kopije podataka.

Sukladno članku 16. Uredbe o GDPR-u imate pravo zatražiti da se dopune podaci koji se odnose na Vas ili na ispravak netočnih podataka koji se odnose na Vas.

Sukladno članku 17. Uredbe o GDPR-u imate pravo ishoditi brisanje svojih podataka bez nepotrebnog odgađanja, odnosno prema članku 18. Uredbe o GDPR-u imate pravo ishoditi ograničenje obrade podataka.

Sukladno članku 20. Uredbe o GDPR-u imate pravo primiti podatke koji se odnose na Vas, a koje ste nam stavili na raspolaganje te imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade.

Nadalje, sukladno članku 77. Uredbe o GDPR-u imate pravo podnijeti pritužbu nadležnom nadzornom tijelu.

Korištenje podataka u reklamne svrhe

Vaše podatke koristimo za stalno razvijanje i poboljšavanje doživljaja kupovanja i individualno prilagođavanje. U te se svrhe koristimo već postojećim informacijama, na primjer preko Vaše internetske veze, krajnjeg uređaja koji koristite, pogonskog sustava, datuma i vremena posjeta početne stranice ili stranica koje pretražujete kao i informacijama koje ste nam već dostavili. Vi imate mogućnost staviti zabranu korištenja Vaših osobnih podataka u bilo koje vrijeme. Dovoljno je samo da nas o tome obavijestite putem e-maila, poštom ili faxom. Naše kontakt informacije možete pronaći ovdje.

Newsletter

Pomoću sljedećih informacija obavještavamo Vas o sadržaju našeg biltena (Newsletters), kao i o postupcima za prijavu, dostavu i statističku evaluaciju te o Vašem pravu na prigovor. Pretplatom na naš Newsletter pristajete na primitak i opisane postupke.

Newsletter sadržaj: Šaljemo Newsletter, e-mailove i druge elektroničke obavijesti s reklamnim informacijama (u daljnjem tekstu "Newsletter") samo uz pristanak primatelja ili zakonsko dopuštenje. Ukoliko su u okvirima prijave Newsletter sadržaji konkretno opisani, oni su mjerodavni za pristanak korisnika. Općenito naš Newsletter sadrži obavijesti o našim proizvodima (npr. sigurnosne upute), ponude, akcije i informacije o našem poduzeću.

Double-Opt-In i protokol: Prijava za naš Newsletter odvija se putem tzv. Double-Opt_In postupka. To znači da ćete nakon prijave primiti e-mail u kojem ćete biti zamoljeni za potvrdu svoje prijave. Ova potvrda je potrebna kako se nitko s tuđe e-mail adrese ne bi mogao prijaviti. Prijave za Newsletter se protokoliraju kako bi se proces prijave mogao dokazati sukladno pravnim uvjetima. To uključuje spremanje točnog vremena prijave i potvrde kao i IP adrese. Isto tako se protokoliraju i spremljene promjene Vaših podataka kod pružatelja usluge dostave.

Podaci za prijavu: Kako biste se prijavili za Newsletter dovoljna je samo Vaša e-mail adresa. Također ćemo Vas zamoliti za Vaše ime kako bismo Vas mogli odgovarajuće osobno osloviti u Newsletter porukama.

Slanje Newslettera i s njim povezano mjerenje učinkovitosti odvija se na temelju privole primatelja sukladno članku 6. stavak 1. točka a, članku 7 Uredbe o GDPR-u u svezi s § 107. stavak 2. Zakona o telekomunikacijama ili ukoliko privola nije potrebna, na temelju naših legitimnih interesa vezano uz izravni marketing sukladno članku 6. stavak 1. točka f. Uredbe o GDPR-u i § 107. stavak 2. i 3. Zakona o telekomunikacijama.

Protokol postupka prijave odvija se na temelju naših legitimnih interesa sukladno članku 6. stavak 1. točka f Uredbe o GDPR-u. Naši interesi su usmjereni na korištenje jednostavnog i sigurnog Newsletter sustava, koji služi našim poslovnim interesima kao i očekivanjima korisnika i omogućuje nam da dokažemo opravdanost privole.

Završetak/Opoziv

U bilo koje vrijeme možete otkazati primanje našeg Newslettera, što znači da možete opozvati svoju privolu. Poveznicu za otkazivanje Newslettera možete pronaći na kraju svakog Newslettera. Prije nego što ih izbrišemo, možemo čuvati poslane e-mail adrese do tri godine na temelju naših legitimnih interesa. Obrada tih podataka ograničena je u svrhu moguće obrane od potraživanja. Pojedinačni zahtjev za brisanje moguć je u bilo koje vrijeme, pod uvjetom da se istodobno potvrdi postojanje prethodne suglasnosti.

Pružatelj usluga dostave

Newsletter se šalje putem davatelja usluge dostave Amazon Web Services, Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, Sjedinjene Američke Države. Davatelj usluga ima podatkovni centar u Njemačkoj koji se koristi za slanje pošte. Odredbe o zaštiti podataka davatelja usluga dostave možete vidjeti ovdje: https://aws.amazon.com/de/privacy/. Angažman davatelja usluge dostave temelji se na našim legitimnim interesima prema članku 6. stavak 1 točka. f. Uredbe o GDPR-u i Ugovoru o izvršenju obrade sukladno članku 28. stavak 3. rečenica 1. Uredbe o GDPR-u.

Angažman je ograničen na Amazon AWS-proizvod „Simple Email Service“. Slijedom toga, samo je stvarno slanje Newslettera dio obrade podataka, jer od strane Amazon AWS-a ne postoji strukturirano pohranjivanje osobnih podataka.

Taboola

Naša web stranica koristi usluge Taboola Inc (28 West 23rd St. 5th fl., New York, NY 10010, www.taboola.com ). Taboola koristi kolačiće kako bi odredio koje proizvode koristite i koje naše stranice posjećujete. Kolačići nam omogućavaju da stvorimo pseudonime korisničkih profila zahvaljujući prikupljenim podacima i ponudimo Vam proizvode koji su prilagođeni Vašim potrebama i interesima. Ovi profili ne mogu se povezati s Vama osobno.

Daljnje informacije o Taboola kao i mogućnostima deaktiviranja Taboola kolačića možete pronaći na https://www.taboola.com/privacy-policy (informacije možete pronaći u pregledniku pod »Site Visitor Choices«).

Kolačići i pravo na prigovor kod izravnog marketinga

„Cookies“ (kolačići) su male datoteke koje se spremaju u računalu korisnika. S kolačićima mogu se spremiti različiti podaci. Jedan kolačić prvenstveno služi za to da se spreme podaci o korisniku (npr. o uređaju na kojem se sprema kolačić) tijekom ili nakon posjete online ponudi. Privremeni kolačići, odnosno „session-cookies“ ili „transiente cookies“ su kolačići koji se brišu nakon što korisnik napusti online ponudu i zatvori svoj preglednik. U takvom kolačiću mogu se spremiti npr. sadržaj košarice u online trgovini ili login-status. „Trajni“ ili „persistent“ kolačići ostaju spremljeni i nakon zatvaranja preglednika. Tako se npr. sprema login-status, ako ga korisnici žele potražiti nakon nekoliko dana. U takvom kolačiću mogu se spremiti i interesi korisnika koji se koriste za istraživanje tržišta ili u marketinške svrhe. „Third-Party-Cookie“ odnosi se na kolačiće koje nude drugi pružatelji usluga, a ne voditelj koji upravlja online ponudom (u suprotnom, ako se radi samo o njihovim kolačićima, to se zove "First-Party Cookies“).

Mi možemo koristiti privremene i trajne kolačiće i to pojasniti u kontekstu naših pravila o privatnosti.

Ukoliko korisnici ne žele pohranjene kolačiće na računalu, morat će ih onemogućiti u postavkama sustava preglednika. Spremljeni kolačići mogu se izbrisati u postavkama sustava preglednika. Isključivanje kolačića može dovesti do funkcionalnih ograničenja ove online ponude.

Objašnjenje o općem prigovoru na korištenje kolačića koji se koriste za internetske marketinške svrhe može se naći kod raznih usluga, posebno u slučaju praćenja (tracking), putem američke web stranice http://www.aboutads.info/choices/ ili na EU internetskoj stranici https://www.youronlinechoices.com/. Nadalje, pohranjivanje kolačića može se postići njihovim isključivanjem u postavkama preglednika. Molimo da imate na umu da se u tom slučaju možda neće moći koristiti sve funkcije ove online ponude.

Google Analytics s proširenjem »anonymize IP«

Na temelju naših legitimnih interesa (tj. interesa za analizu, optimizaciju i ekonomično funkcioniranje naše online ponude u smislu članka 6. stavak 1. točka f. GDPR-a), koristimo Google Analytics, uslugu web analize koju pruža Google LLC ("Google"). Google koristi kolačiće. Informacije koje kolačić generira o korištenju online ponude od strane korisnika u pravilu se prenose na Google server u SAD-u i tamo se pohranjuju.

Google je certificiran prema Privacy-Shields sporazumu i time jamči usklađenost s europskim zakonom o zaštiti podataka (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google će koristiti ove informacije u naše ime kako bi procijenio korištenje naše online ponude od strane korisnika, sastavio izvješća o aktivnostima unutar ove online ponude i pružio nam daljnje usluge vezane uz korištenje ove online ponude i korištenje interneta. Pritom se mogu iz obrađenih podataka kreirati pseudonimni profili korisnika.

Google Analytics upotrebljavamo samo s aktiviranom IP anonimizacijom. To znači da će Google skratiti IP adresu korisnika unutar država članica Europske unije ili u drugim državama potpisnicama Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru. Samo u iznimnim slučajevima puna IP adresa bit će prenesena na Google poslužitelj u SAD-u i tamo skraćena.

IP adresa koju šalje korisnikov preglednik neće se povezivati s drugim podacima Googlea. Korisnici mogu spriječiti pohranu kolačića putem odgovarajućih postavki svojeg softver preglednika; korisnici također mogu spriječiti Google da prikuplja podatke koje generira kolačić a koji se odnose na njihovo korištenje online ponude kao i obradu tih podataka od strane Googlea tako da preuzmu i instaliraju Browser-Plugin pod sljedećom poveznicom: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Više informacija o Google-ovom korištenju podataka, postavkama i mogućnostima prigovora pronaći ćete u Google-ovim pravilima o zaštiti podataka (https://policies.google.com/technologies/ads) kao i Google-ovim postavkama za prikazivanje oglasa (https://adssettings.google.com/authenticated).

Osobni podaci korisnika bit će izbrisani ili anonimni nakon 14 mjeseci.

Google Universal Analytics

Google Analytics koristimo u dizajnu kao "Universal Analytics". " Universal Analytics " je proces usluge Google Analytics u kojem se analiza korisnika temelji na pseudonimnom korisničkom ID-u i tako se stvara pseudonimni profil korisnika s informacijama dobivenim putem korištenja različitih uređaja (tzv. "Cross-Device-Tracking").

Stvaranje ciljane grupe s Google Analytics

Google Analytics upotrebljavamo za prikazivanje Google-ovih oglasa i oglasa njegovih partnera samo onim korisnicima koji su pokazali interes za našu online ponudu ili koji imaju određene karakteristike (npr. zanimanje za određene teme ili proizvode koje je vidljivo iz posjeta web-stranicama) koje prenosimo Googleu (tzv. " Remarketing" ili "Google Analytics Audiences"). S uslugom Remarketing Audiences također želimo biti sigurni da naši oglasi zadovoljavaju potencijalne interese korisnika.

Google Adwords und Conversion - mjerenje

Na temelju naših legitimnih interesa (tj. interesa za analizu, optimizaciju i ekonomično funkcioniranje naše online ponude u smislu članka 6. stavak 1. točka f. Uredbe o GDPR-u) koristimo Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, („Google“).

Google je certificiran prema Privacy-Shields sporazumu i time jamči usklađenost s europskim zakonom o zaštiti podataka (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Koristimo Google online marketinški alat "AdWords" kako bismo postavili oglase na Google oglašivačku mrežu (npr. u rezultatima pretraživanja, u videozapisima, na web stranicama itd.) kako bi se prikazali korisnicima koji pokazuju interes za oglase. To nam omogućuje da konkretnije prikažemo oglase za i unutar naše online ponude, tako da korisnicima prikazujemo samo one oglase koji potencijalno odgovaraju njihovim interesima. Ako se korisniku npr. pojavljuju oglasi za proizvode koje traži na drugim internetskim ponudama, tada se to naziva „Remarketing“. U tu svrhu će kod pristupa našim i drugim web stranicama na kojima je aktivna Google oglašivačka mreža, Google odmah primijeniti Google-kod i povezat će se tzv. (re)marketinške oznake (nevidljiva grafika ili kod, koji se također naziva i "Web Beacons“). Na korisnikovom uređaju se uz njihovu pomoć sprema individualni kolačić, tj. spremljena je mala datoteka (umjesto kolačića mogu se koristiti i slične tehnologije). U ovoj se datoteci bilježi koje web stranice je korisnik posjetio, za koji je sadržaj zainteresiran i koje ponude je korisniku kliknuo, kao i tehničke informacije o pregledniku i operativnom sustavu, povezane web stranice, vrijeme posjete i druge informacije o korištenju online ponude.

Nadalje, primamo pojedinačni "Conversion-Cookie". Informacije dobivene putem kolačića Google koristi za izradu Conversion statistike. Međutim, mi doznajemo samo anonimni ukupni broj korisnika koji su kliknuli na naš oglas i koji su preusmjereni na stranicu koja ima Conversion-Tracking-Tag oznaku. Mi ne primamo nikakve informacije koje osobno identificiraju korisnike.

Podaci o korisnicima se obrađuju u obliku pseudonima unutar Google oglasne mreže. To znači da Google ne sprema i ne obrađuje npr. ime ili e-mail adresu korisnika, već obrađuje relevantne podatke dobivene s kolačićima unutar pseudonimiziranog profila korisnika. To znači da se iz perspektive Googlea oglasi ne prikazuju određenoj osobi, već vlasniku kolačića, bez obzira na to tko je vlasnik kolačića. To se ne primjenjuje ako je korisnik izričito dopustio Googleu da obrađuje podatke bez pseudonimizacije. Prikupljene informacije o korisnicima prenose se na Google i pohranjuju na Google-ovim poslužiteljima u SAD-u.

Više informacija o Google-ovom korištenju podataka, postavkama i mogućnostima prigovora pronaći ćete u Google pravilima o zaštiti podataka (https://policies.google.com/technologies/ads) kao i Google postavkama za prikazivanje oglasa (https://adssettings.google.com/authenticated).

Facebook-Pixel, Custom Audiences und Facebook-Conversion

Na temelju naših legitimnih interesa za analizu, optimizaciju i ekonomično funkcioniranje naše online ponude koristimo tzv. "Facebook-Pixel" društvene mreže Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, odnosno ako ste u Europskoj uniji tada se koristi Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland (u daljnjem tekstu Facebook).

Facebook je certificiran prema Privacy-Shields sporazumu i time jamči usklađenost s europskim zakonom o zaštiti podataka (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Pomoću Facebook piksela Facebook može odrediti posjetitelje naše online ponude kao ciljnu skupinu za prikazivanje oglasa (tzv. "Facebook Ads”). U skladu s tim, mi koristimo Facebook Pixel i Facebook-Ads za prikazivanje Facebook oglasa samo onim Facebook korisnicima koji su pokazali interes za našu online ponudu ili koji imaju određene karakteristike (npr. interese za određene teme ili proizvode, koji su utvrđeni na temelju posjećenih web stranica), koje prenosimo na Facebook (tzv. "Custom Audiences"). Pomoću Facebook-Pixels također želimo biti sigurni da su naši Facebook oglasi u skladu s potencijalnim interesima korisnika i da korisnicima ne budu dosadni. Nadalje, pomoću Facebook-Pixels možemo koristiti učinkovitost Facebook oglasa u statističke svrhe i za istraživanje tržišta, tako što vidimo jesu li korisnici preusmjereni na našu web stranicu nakon što su kliknuli na Facebook oglas (tzv. "Conversion").

Obrada podataka putem Facebooka odvija se u okvirima Facebookovih smjernica o obradi podataka. U skladu s tim, opće napomene o prikazivanju Facebook oglasa prema Facebookovim smjernicama o obradi podataka možete pronaći pod poveznicom: https://www.facebook.com/policy. Posebne informacije i pojedinosti o Facebook-Pixel i načinu rada mogu se naći u kartici „Pomoć“ na Facebooku: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Možete deaktivirati korištenje usluge Facebook-Pixels i obradu Vaših podataka u svrhu prikazivanja Facebook oglasa. Kako biste odredili koje vrste oglasa Vam se prikazuju na Facebooku, možete otići na stranicu koju je postavio Facebook i slijediti upute o postavkama oglašavanja: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Postavke su neovisne o platformi, tj. mogu ih preuzeti svi uređaji, kao što su stolna računala ili mobilni uređaji.

Možete deaktivirati upotrebu kolačića za mjerenje tržišta i za promidžbene svrhe putem mrežne stranice za deaktivaciju (http://optout.networkadvertising.org/) te putem američke web stranice (http://www.aboutads.info/choices) ili na europskoj web stranici (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

Bing Ads

Na temelju naših legitimnih interesa (tj. interesa za analizu, optimizaciju i ekonomično funkcioniranje naše online ponude u smislu članka 6. stavak 1. točka f. Uredbe o GDPR-u) koristimo Conversion i Tracking-Tool „Bing Ads“ Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Pritom Microsoft sprema kolačiće na korisničke uređaje kako bi omogućio analizu korištenja naše online ponude kada korisnici pristupaju našoj online ponudi putem Microsoft Bing oglasa (tzv. "Conversion-mjerenje"). Microsoft i mi stoga možemo prepoznati da je netko kliknuo na oglas, koji ga je preusmjerio na našu online ponudu i došao na prethodno određenu odredišnu stranicu (tzv. "Conversion stranica"). Mi saznajemo samo ukupan broj korisnika koji su kliknuli na Bing oglas i koji su zatim preusmjereni na Conversion stranicu. Ne pohranjuju se IP adrese. Ne prosljeđuju se osobni podaci o identitetu korisnika.

Microsoft je certificiran prema Privacy-Shields sporazumu i time jamči usklađenost s europskim zakonom o zaštiti podataka (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active).

Ako korisnici ne žele sudjelovati u procesu praćenja Bing oglasa, mogu onemogućiti postavku kolačića u postavkama preglednika ili koristiti Microsoft Opt-Out stranicu za isključivanje: http://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out.

Više informacija o zaštiti podataka i Microsoft Bing Ads kolačićima potražite u Microsoftovom pravilniku o zaštiti podataka: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

intelliAD

Ova web stranica koristi uslugu web-analize s procesom bid-management tvrtke intelliAd Media GmbH, Sendlinger Str. 7, 80331 München. Anonimni podaci o upotrebi bilježe se i pohranjuju kako bi se dizajnirala i optimizirala ova web stranica, a korisnički profili izrađuju se iz tih podataka pomoću pseudonima. Korištenjem intelliAd praćenja dolazi do lokalnog pohranjivanja kolačića. Anonimni korisnički podaci i profili mogu se koristiti od strane operatera web stranice kao i od strane drugih korisnika intelliAd-a za identifikaciju interesa korisnika, bez ikakvog saznanja o Vašem identitetu kao posjetitelja web stranice. Također Imate pravo uložiti prigovor na pohranu Vaših (anonimnih) korisničkih podataka u budućnosti. Za to koristite funkciju isključivanja intelliAd Opt-Out.

Online prisutnost u društvenim medijima

Prisutni smo na online društvenim mrežama i platformama kako bismo komunicirali s aktivnim i potencijalnim korisnicima te ih informirali o našim uslugama.

Ističemo da se pritom podaci o korisnicima mogu obrađivati izvan područja Europske unije. To može rezultirati rizicima za korisnike, jer bi npr. moglo biti otežano provođenje prava korisnika. Što se tiče pružatelja usluga u SAD-u koji su Privacy-Shield certificirani, ističemo da su oni obvezni poštivati standarde Europske unije o zaštiti podataka.

Nadalje, korisnički podaci u pravilu se obrađuju za potrebe istraživanja tržišta i oglašavanja. Tako se npr. mogu stvoriti profili korisnika na temelju ponašanja korisnika i njihovih interesa. Korisnički profili mogu se koristiti npr. za prikazivanje oglasa unutar i izvan platformi, koji odgovaraju interesima korisnika. U tu svrhu se u pravilu pohranjuju kolačići na računalima korisnika, u kojima se spremaju ponašanje korisnika i njihovi interesi. Nadalje, u korisničkim profilima mogu se pohraniti podaci neovisno o uređajima koje koriste korisnici (osobito ako su korisnici članovi određenih platformi i prijavljeni na njih).

Obrada osobnih podataka korisnika temelji se na našim legitimnim interesima za učinkovito informiranje korisnika i komunikaciju s korisnicima u skladu s člankom 6. stavak 1. točka. f Uredbe o GDPR-u. Ako pružatelji usluga od korisnika zatraže pristanak na obradu podataka (to znači da korisnici izjavljuju da su npr. suglasni s označavanjem potvrdnog okvira ili potvrde gumba), pravni temelj obrade je članak 6. stavak 1. točka a. i članak 7. Uredbe o GDPR-u.

Za detaljan opis obrade i mogućnosti prigovora (Opt-Out) upućujemo na sljedeće poveznice pružatelja usluga.

Također, u slučaju zahtjeva za informacijama i potvrđivanja korisničkih prava, ističemo da se oni mogu najučinkovitije potraživati od pružatelja usluga. Samo davatelji usluga imaju pristup podacima korisnika i mogu izravno poduzeti odgovarajuće mjere i pružiti informacije. Ukoliko i dalje trebate pomoć, uvijek nas možete kontaktirati.

Mjere sigurnosti

Poduzimamo odgovarajuće tehničke i organizatorske mjere u skladu s člankom 32. Uredbe o GDPR-u, uzimajući u obzir stanje tehnike, troškove implementacije te način, opseg, okolnosti i svrhe obrade kao i različite vjerojatnosti i ozbiljnost rizika za prava i slobode fizičkih osoba kako bi se osigurala odgovarajuća razina zaštite koja odgovara riziku.

Te mjere posebno uključuju osiguravanje povjerljivosti, integriteta i dostupnosti podataka kontroliranjem fizičkog pristupa podacima, kao i njihovog unosa, prosljeđivanja, osiguranja dostupnosti i razdvajanja. Također smo uspostavili procedure kojima se osiguravaju prava pojedinaca, brisanje podataka i reakcije na ugrožavanje podataka. Nadalje, zaštitu osobnih podataka uzimamo u obzir već u razvoju, odnosno odabiru hardvera, softvera i postupaka, u skladu s principom zaštite podataka putem dizajna tehnologije i postavki zaštite podataka (članak 25. Uredbe o GDPR-u).

Ocjenjivanje proizvoda i narudžbi

Kako bismo održali kvalitetu naših usluga i kvalitetu ponuđenih proizvoda, nakon završetka poslovne transakcije pokušavamo i dalje ostati u kontaktu s kupcem. To se odvija u kontekstu pojedinačnog poslovanja i treba se smatrati procesom vezanim uz poslovni razvoj.

Vaše narudžbe i podatke o narudžbi obrađujemo pomoću portala za ocjenjivanje "Echte Bewertungen" Net Reviews SAS.

Ako imate bilo kakvih problema, molimo ne ustručavajte se kontaktirati nas unaprijed, mi uvijek pokušavamo pronaći dobro rješenje, molimo Vas da nas ocijenite u problematičnim slučajevima tek nakon što ste nam dali priliku da riješimo problem.

Net Reviews SAS, društvo s ograničenom odgovornošću osnovano prema francuskom zakonu i registrirano kod RCS Marseille pod brojem 750 882 375, je pružatelj IT rješenja za uslugu ocjena korisnika.

Echte-Bewertungen i klijent pristaju na poštivanje zakona koji regulira prikupljanje, obradu i širenje osobnih podataka.

Echte-Bewertungen jamči da kupci, korisnici i posjetitelji web stranice imaju pravo pristupa pohranjenim osobnim podacima kao i pravo na izmjenu, ispravljanje, blokiranje, brisanje ili prigovor na obradu tih podataka.

Sljedeći se podaci prenose na Net Reviews SAS i obrađuju za prikupljanje ocjena:

 • Prezime
 • Ime
 • E-mail adresa
 • Datum i broj narudžbe
 • Ime i interne i internacionalne reference (GTIN/ISDNF) naručenog proizvoda

Sljedeći podaci bit će dostupni putem objavljivanja ocjena:

 • Ime
 • Prvo slovo prezimena
 • Ocjene i komentari
 • Datum i sat predaje ocjene
 • Datum narudžbe ili kupovine
 • Kupljeni proizvod

Više informacija o tvrtki možete pronaći ovdje: https://www.echte-bewertungen.com/index.php?page=mod_accueil

Sudjelovanje u afilijacijskom partnerskom programu

Unutar naše online ponude a na temelju naših legitimnih interesa (tj. interesa za analizu, optimizaciju i ekonomično funkcioniranje naše online ponude) sukladno članku 6. stavak 1. točka f. Uredbe o GDPR-u koristimo standardne mjere praćenja (tracking) koje su potrebne za rad afilijacijskog sustava. U nastavku ćemo korisnicima pojasniti tehničke detalje.

Usluge koje nude naši ugovorni partneri mogu se oglašavati i povezivati s drugim internetskim stranicama (tzv. Affiliate-Links ili After-Buy sustavi, ako se npr. nakon sklapanja ugovora nude linkovi ili usluge trećih osoba). Operateri tih internetskih stranica dobivaju proviziju ako korisnici prate Affiliate-Links (u daljnjem tekstu partnerske poveznice) i vide ponude.

Ukratko, za našu online ponudu je nužno da budemo u mogućnosti pratiti jesu li korisnici koji su zainteresirani za partnerske poveznice i/ili ponude koje su nam dostupne, vidjeli ponude na partnerskim poveznicama ili na našoj online platformi. Stoga su partnerske poveznice i naše ponude nadopunjene određenim vrijednostima koje postaju dio poveznice ili npr. mogu biti sadržane u kolačiću. Ove vrijednosti posebno uključuju izvornu web stranicu (preporučitelj), vrijeme, mrežni identifikator operatera web stranice na kojem se nalazi partnerska poveznica, mrežni identifikator odgovarajuće ponude, mrežni identifikator korisnika te specifične vrijednosti praćenja kao što su ID oglasa, ID partnera i kategorizacije.

Kod online korisničke identifikacije koju koristimo radi se o pseudonimnim vrijednostima. To znači da mrežni identifikatori ne sadrže osobne podatke kao što su imena ili e-mail adrese. Ove vrijednosti nam samo pomažu odrediti je li isti korisnik koji je kliknuo na partnersku poveznicu ili se preko naše online ponude zainteresirao za određenu drugu ponudu, vidio tu ponudu, tj. npr. je li sklopio ugovor s ponuđačem. Međutim, online identifikacija je osobna samo u onoj mjeri u kojoj je zajedno s drugim korisničkim podacima dostupna partnerskoj tvrtki i nama. Samo na taj način nas partnerska tvrtka može obavijestiti je li korisnik vidio ponudu i mi npr. možemo isplatiti bonus.

Surađujemo i s Webgains i Belboon. Oni koriste takozvane tracking-cookies (kolačiće za praćenje) kako bi našim partnerima pružili podatke o narudžbama. Podaci ne sadrže nikakve osobne podatke, samo informacije o narudžbi i proizvodima.

Server-Log-Files

Mi automatski prikupljamo i pohranjujemo informacije u takozvanim Server-Log Files, koje nam Vaš preglednik automatski šalje na upit o našoj web stranici. To su:

 • Tip preglednika i verzija preglednika
 • Korišteni operativni sustav
 • Referrer URL (prethodna web stranica)
 • Ime računala
 • Vrijeme upita poslužitelju

Ove informacije nam uglavnom služe za osiguranje kvalitete naših usluga. Ti se podaci ne mogu dodijeliti određenim osobama. Spajanje ovih podataka s drugim izvorima podataka neće biti izvršeno. Zadržavamo pravo provjere ovih podataka, ako ustanovimo konkretne naznake nezakonite uporabe.

Brisanje podataka

Podaci koje obrađujemo brišu se ili se ograničavaju u njihovoj obradi u skladu s člancima 17. i 18. Uredbe o GDPR-u. Ukoliko nije izričito navedeno u ovim pravilima o privatnosti, podaci pohranjeni kod nas brišu se čim više ne budu potrebni za određenu svrhu, a brisanje će biti u skladu sa zakonskim zahtjevima za pohranu. Ukoliko se podaci ne izbrišu jer su potrebni za neke druge kao i za zakonske svrhe, njihova će obrada biti ograničena. To znači da se podaci blokiraju i ne obrađuju u druge svrhe. To vrijedi npr. za podatke koji se moraju čuvati iz komercijalnih ili poreznih razloga.

Prema zakonskim odredbama u Njemačkoj podaci se čuvaju 10 godina prema §§ 147. stavak. 1 AO, 257. stavak 1. točka. 1. i 4., stavak 4. Zakona o trgovini (knjige, zapisi, izvješća uprave, računovodstvene evidencije, knjige trgovanja, dokumenti relevantni za oporezivanje itd.) i 6 godina u skladu s § 257. stavak 1. točka 2. i 3., stavak 4. Zakona o trgovini (poslovna pisma).

Prema zakonskim propisima u Austriji podaci se čuvaju 7 godina sukladno članku 132. stavak 1. BAO (Saveznog poreznog zakona) (računovodstveni dokumenti, potvrde/računi, konta, poslovni dokumenti, izvješća o prihodima i rashodima itd.), 22 godine u vezi sa zemljištem i 10 godina u slučaju dokumenata koji se odnose na elektronički pružene usluge, telekomunikacijske, televizijske i radijske usluge koje se pružaju onima koji nisu poduzetnici u državama članicama EU-a i za koje se koristi Mini-One-Stop-Shop (MOSS).

U slučaju brisanja naš sustav će pomoću postupka pseudonimizacije podatke učiniti neprepoznatljivima i neće ih se više moći vratiti.

Kontaktiranje i prijava za posao

Kada nas kontaktirate (npr. putem kontaktnog obrasca, e-maila, telefonom ili putem društvenih medija), obradit će se podaci o korisniku vezano uz obradu zahtjeva za kontakt i u skladu s člankom 6. stavak 1 točka b. (u okvirima ugovornih/predugovornih odnosa), te s člankom 6. stavak 1. točka f. (ostali upiti) Uredbe o GDPR-u. Podaci o korisniku mogu se pohraniti u Customer-Relationship-Management System ("CRM System") ili sličnoj organizaciji.

Brišemo upite ako više nisu potrebni. Provjeravamo potrebu upita svake dvije godine; nadalje, primjenjuju se zakonske obveze arhiviranja.

Dodatak o zamolbama koje smo zaprimili

1. Sporazum

Ukoliko se želite registrirati ili prijaviti za radno mjesto u Niceshops GmbH dostavite nam svoje osobne podatke putem konkretne prijave u svrhu traženja zaposlenja. Vaši podaci bit će pohranjeni i obrađeni na sistemima našeg softverskog partnera BambooHR.

2. Zaštita podataka i povjerljivost

Zaštita podataka je za nas vrlo važna. Niceshops GmbH je poduzela potrebne organizatorske i tehničke mjere u svrhu zaštite povjerljivosti Vaše prijave.

3. Korištenje Vaših osobnih podataka

Tijekom procesa prijave u banku podataka bit će spremljeni Vaši podaci o tituli, imenu i prezimenu kao i uobičajeni podaci za korespondenciju kao što su poštanska adresa, e-mail adresa i telefonski broj. Osim toga spremit će se Vaši dokumenti uz prijavu kao što je motivacijsko pismo, životopis, svjedodžbe o završenom općem i strukovnom obrazovanju i radne svjedodžbe.

Ovi podaci će se isključivo spremati, obrađivati ili interno prosljeđivati u okvirima Vaše prijave. Bit će dostupni samo suradnicima u Niceshops GmbH i osobama odgovornim za odabir. Vaši podaci ni u kojem slučaju neće biti dostupni poduzećima ili osobama izvan Niceshops GmbH ili korišteni u bilo koje druge svrhe.

4. Pravo na dobivanje informacija

Ukoliko želite rado ćemo Vam proslijediti informacije o Vašim spremljenim podacima. Molimo da se obratite našem kadrovskom odjelu.

5. Spremanje i brisanje podataka

Vaši podaci će se čuvati tijekom procesa prijave, mogućeg zaposlenja te nakon prijave i/ili zaposlenja do isteka trajanja zakonskog roka njihovog čuvanja. Ukoliko ćete se zaposliti u Niceshops GmbH Vaši osobni podaci ili njihovi dijelovi priložit će se Vašem osobnom dosjeu.

Ukoliko ste se prijavili, a mi Vam u tom trenutku ne možemo ponuditi odgovarajuće radno mjesto, zadržavamo pravo da Vašu prijavu sačuvamo u našoj evidenciji te ćete o tome biti obaviješteni. Ako se s time ne slažete ili ako više niste zainteresirani u svakom trenutku imate mogućnost zatražiti u našem kadrovskom odjelu da izbrišu Vaše podatke.

Kontakt informacije

Ako imate pitanja vezana uz prikupljanje, obradu ili korištenje Vaših osobnih podataka, za informacije, ispravljanje, blokiranje ili brisanje podataka kao i ukidanje suglasnosti, molimo Vas da nam se obratite direktno na: hrvatska@biolindo.com

Reklamiranje putem bannera

Podatke prikupljene tijekom Vašeg posjeta našoj stranici koristimo za prikazivanje banner oglasa. Radi se o reklamnim porukama koje se prosljeđuju trećim stranama.

Putem bannera vidite reklame za proizvode koje ste već pogledali na našim stranicama ili proizvode koji su slični viđenim proizvodima (retargeting). Radimo samo sa pseudonimima. Vaše ime ili e-mail adresa neće se pohraniti u kolačiće.

Naš partner:
Criteo CIL, 32 Rue Blanche, 75009 Paris, Francuska.
Criteo preuzima kod Vaše prijave na našu web stranicu preko Vašeg e-maila individualni kod (tzv »Hash«), kako bismo identificirali korisnike na različitim uređajima. Informacije o pravima o zaštiti privatnosti možete pronaći ovdje:
http://www.criteo.com/de/privacy/full-privacy-text/. Osim toga, na istoj adresi možete pronaći i informacije o deaktiviranju ove usluge.

Korištenje YouTube Plugins

Na našoj su web stranici ugrađeni video zapisi s YouTube portala, Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Izjavu o zaštitu podataka možete pronaći na: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Alati za praćenje weba

U okvirima reklamiranja i bannerima koristimo usluge trećih strana. To se obično vrši putem cookies ili pixela. Ove promotivne ponude mogu Vam biti korisne i interesantne.

Adyen plaćanje kreditnom karticom

Obradu plaćanja putem kreditne kartice obavlja naš partner Adyen BV, Simon Carmiggelstraat 6 - 50, 1011 DJ Amsterdam. Kako bismo spriječili i otkrili prijevaru Adyen-u pružamo vašu IP adresu, adresu za naplatu i dostavu te podatke o dostavi. Podatke pohranjuje Adyen BV kako bi zaštitili vašu kreditnu karticu od prijevara. Svi podaci su šifrirani. Za više informacija posjetite https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy.

Korištenje Facebook Social Plugins (društveni dodaci)

Ova stranica koristi takozvane Social Plugins (dodatke) društvene mreže Facebook, kojima upravlja Facebook Inc., 1601 S.California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (»Facebook«). Dodaci su označeni s Facebook logom ili dodatkom »Facebook Social Plugin«. Pregled Facebook dodataka i njihov izgled možete pronaći na adresi: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Kada posjetite jednu od naših stranica koja ima takav dodatak, vaš preglednik vas povezuje s Facebook serverima. Sadržaj dodatka se prenosi direktno od strane Facebooka na vaš preglednik i integrira se na web stranicu.

Integriranjem dodataka, Facebook dobiva podatke o otvaranju određene stranice naše web ponude putem vašeg preglednika, čak i kada nemate otvoren Facebook profil ili ako u tom trenutku niste prijavljeni na njemu. Ove se informacije (uključujući vašu IP adresu) direktno s vašeg preglednika prenose na jedan od Facebook servera u Americi i tamo se pohranjuju.

Ako ste prijavljeni na Facebook profil, postoji mogućnost da Facebook poveže vaš posjet našoj web stranici s vašim Facebook profilom. Ako komunicirate s dodatkom, na primjer označite »sviđa mi se« ili ostavite komentar, odgovarajuće se informacije također direktno šalju na Facebook server i pohranjuju. Te se informacije objavljuju na Facebooku i vidljive su vašim Facebook prijateljima.

Facebook može te informacije koristiti u reklamne svrhe, ispitivanje tržišta i za izradu svojih stranica. U tu svrhu Facebook će izraditi vaš profil o korištenju, interesima i vezama kako bi ocijenio korištenje naše web stranice s obzirom na objavljene oglase na Facebook stranicama, obavijestio druge korisnike Facebooka o vašim aktivnostima na našoj web stranici i pružio dodatne informacije o uslugama koje pruža.

Ako ne želite da Facebook preko naše web stranice poveže sve podatke s vašim Facebook profilom, morate se prije dolaska na naši web stranicu odjaviti sa svog Facebook profila.

Svrhu i opseg prikupljanja podataka i daljnje obrade i korištenje podataka od strane Facebooka kao i informacije o vašim pravima i mogućnostima postavki za zaštitu privatnosti možete pronaći na: https://www.facebook.com/policy.php

Zaštita podataka

odaci o vašoj uplati se za vrijeme procesa narudžbe šalju sigurnom internetskom vezom (zaključani). Osiguravamo naše web stranice i ostale sisteme tehničkim i organizacijskim mjerama protiv gubitka, uništavanja, pristupa, izmjena i širenja vaših podataka od strane neovlaštenih osoba. Uvijek biste trebali svoje osobne bankovne podatke čuvati i zatvoriti prozor preglednika kada završite komunikaciju s nama, pogotovo u slučaju kada računalo koristi više osoba.

Mi pohranjujemo tekst ugovora i šaljemo vam podatke o narudžbi i našim uvjetima poslovanja putem elektronske pošte. Ovdje možete pročitati uvjete poslovanja. Povijest vaših narudžbi možete u svakom trenutku provjeriti na svojem korisničkom profilu.